UWAGA!
Przypominamy, iż zgodnie z podpisanymi umowami, w tym roku będą zrealizowane tylko noty księgowe (za wykonane zadania) dostarczone do siedziby Centrum Innowacji NOT do 10 grudnia br.
Film o Projektach Celowych
Zapraszamy do obejrzenia filmu o Projektach Celowych
- ProjektyCelowe.mov (34,9 MB)

Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Naczelna Organizacja Techniczna - Centrum Innowacji NOT, na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2009 r. z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza terminy konkursów o dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw:

2009 r.Konkurs nr 127 kwietnia - 30 września
2010 r.Konkurs nr 24 stycznia - 7 maja
Konkurs nr 326 lipca - 26 listopada
2011 r.Konkurs nr 43 stycznia - 6 maja
Konkurs nr 525 lipca - 25 listopada
2012 r.Konkurs nr 62 stycznia - 2 marca
Konkurs nr 77 maja - 6 lipca
Konkurs nr 81 października - 30 listopada

Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszą dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Realizacja projektu celowego (zakończenie badań i prac wdrożeniowych) musi być zakończona do 31 października 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu celowego w trzech kompletnych egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) należy składać w Centrum Innowacji NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, pok. 244 od godz.9.00 do godz.15.00 (decyduje termin dostarczenia wniosku do siedziby CI NOT).

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok.

Uwagi o zmianach terminów konkursu na stronie www.centruminnowacji.org

Informacje można uzyskać także w Centrum Innowacji NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, pok. 244; tel. (0 22) 827 12 99, (0 22) 827 16 36; fax. (0 22) 336 12 80, e-mail: formularz kontaktowy

Wejście do siedziby Centrum Innowacji NOT od ul. Świętokrzyskiej 14 (wejście A), pok.244, II piętro.

Adres do korespondencji

Centrum Innowacji NOT
ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa

Wejście do nowej siedziby Centrum Innowacji NOT od ul. Świętokrzyskiej 14 (wejście A), pokój 244, II piętro.

Do góry strony ↑